E-DEFTER

E-DEFTER

Bir firma, e-Defter uygulamasını kullanmaya başladıktan sonra içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) göndermez. Bununla beraber muhasebe kayıtları GİB’e aktarılmaz. Özet olarak kabul edilen ve berat denilen bilgiler GİB’e gönderilir.

 

 Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik bir şekilde imzalanarak GİB’e gönderilmesi ve bunun yanı sıra Başkanlık imzalı ve onaylı beratların alınarak kaydedilmesidir. Elektronik defterler kesin delil olarak kullanılır.

 

E-Fatura uygulaması için alınan mali mühür ve elektronik imzayı e-Defter tarafında da kullanılabilmektedir. Mükelleflerin yetki vermeleri durumunda elektronik defterler mali müşavirler veya özel entegratörler tarafından imzalanması sağlanmaktadır.