E-FATURA NEDİR?

E-FATURA NEDİR?

E-Fatura, kâğıt faturanın karşılığını sağlayan elektronik faturadır.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş olan standartları sağlayan kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aslında E-Fatura yeni bir sistem değildir . Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen E-Fatura, ülkemizde 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiştir.