E-İMZA NEDİR?

E-İMZA NEDİR?

E-İmza, kişinin imzasının elektronik halidir. Temel anlamda E-İmza ile elektronik olarak oluşturulan dokümanların imzalanması işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-İmza bununla beraber elektronik işlemlerde yapılan işlemin hangi şahsa ait olduğunu ve yapılan işlemin inkâr durumunun olmadığını ispatlayan sayısal verilerdir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanır. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü şahısların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.