KEP NEDİR?

KEP NEDİR?

Kayıtlı elektronik posta (KEP); elektronik postayı gönderen ve alanın belirli olduğu elektronik posta sistemidir. KEP Tamamen hukuki geçerliliğe sahiptir ve içeriği değiştirilemez. Kullanıcılara nlksoft Kep ile beraber genel E-posta hizmetlerine ilave olarak
E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği ve gönderilen E-postanın ulaşıp ulaşmadığı bununla beraber gönderilen e-postaya erişilip erişilmediğini, E-postanın iletilme zamanının tespitini, içeriğin değişmediğinin garanti durumunu ve hukuken geçerli delil seti oluşturulabilecek şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir.

Nlksoft Kep ile beraber bu durumlar 20 yıl saklama hizmetine dahildir ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.