30 Eylül 2020

E-DÖNÜŞÜM NEDİR ?

E-DÖNÜŞÜM NEDİR ?

E Dönüşüm Nedir ?

Dijitalleşme süreci günümüzde hızla gelişmekte olup, is yük ve süreçlerini kolaylaştırıcı bir etken haline geldi. Hızla yükselen teknolojiler hayatımızın her alanında yerini aldı. Bilgisayar ve internetin bu hızda kullanım oranının artması; iş yerlerindeki işlemlerin de online platformlara geçmesini sağladı. E-Dönüşüm süreci de bu dijitalleşme sürecinin önemli bir yapı taşı haline geldi. E dönüşüm doğa dostu ve güvenilir bir şekilde yapılan işlemlerinizin yanı sıra kağıt, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Büyük işletmelerin zorunlu geçişi olmakla beraber küçük işletmeler de gönüllü olarak e-dönüşüme geçiş yapmaktadırlar.  

E-fatura Nedir ?

Elektronik fatura olarak duyduğumuz ve hayatımızın birçok alanında yerini alan e dönüşüm hizmeti, birçok işletme tarafından hızlı bir şekilde kullanılmaya başlandı. İşletmelerin bir kısmı için gelir hesaplamalarının yüksek oluşundan dolayı zorunlu geçiş olsa da, dijitalleşme aşamasında gönüllü olarak geçişler de hızla devam etmektedir. E-fatura; makbuz, kağıt faturaya kıyasla, ekonomik ve iş gücünü sıfıra indiren bir sistemdir. Fatura basımı, yazımı ve gönderimi bakımından da tasarrufludur ve bu işlemlerin hepsi elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Sağlanılan en büyük avantaj ise firmanın faturalarının düzenli ve hızlı olmasıdır. Fatura işlemi oldukça basit olup her hangi bir harf veya rakam hatasında faturanıza onay verilmemektedir. Kesilen tüm faturalar düzenli olarak raporlanıp, geçmiş faturalara erişebilmek mümkün olduğundan güven problemi yaşanmamaktadır.

E-Arşiv fatura Nedir ?

E-arşiv fatura, e-fatura kapsamında ve zorunlu olmayan firmalar için kullanılan fatura işlemidir. E-arşiv olarak kesilen faturalar kağıt olarak veya irsaliye olarak müşterilere gönderim sağlanılmaktadır. Vergi mükellefi olmayan kişiler ve alınan ürün/ hizmet karşılığında kesilen faturalar e-arşiv kapsamındadır. Kesilen fatura elektronik ortamda iletilmesi ve saklaması yanı sıra yine kağıt olarak irsaliye yerine geçer ibaresiyle müşteriye verilebilir. E-arşiv faturanın firmaya sağladığı önemli avantajlardan birisi de dijital ortamda oluşturulup yine dijital ortamda saklanabilmesidir. E-arşiv fatura uygulamasına geçiş yapan firmalar zaman, iş gücü ve arşivleme maliyetlerini en aza indirgemiş olacaktır.


E-İrsaliye Fatura nedir ?

Yaygın olarak kullanılan irsaliye faturası da elektronik ortamlarda kullanılmaya başlandı. Elektronik fatura kullanan firmalar için e-irsaliye kullanımı iş yükünü ve maliyetleri azaltmaktadır. Mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçlerini e-irsaliye ile daha da rahat bir hale getirebilirsiniz. İrsaliye uygulaması sadece mal satışı yapılan şirketler tarafından düzenlenen bir belge değildir. Bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşıdığı veya satılmak üzere bir komisyoncu/ diğer bir aracıya gönderdiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Yani birden çok depo, mağaza veya iş yerine sahipse ve bu lokasyonlar arası mal trafiği fazlaysa muhatap olarak kendine E-İrsaliye düzenleyebilecek ve irsaliye trafiğinden kurtulabilecektir. E-İrsaliye hizmeti ile kâğıt, baskı, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetleriniz en aza indirilme olanağı sağlayacaktır. Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kâğıtlar yerine elektronik ortama taşınan irsaliyelerin bu dönüşümü, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

E-Defter Nedir ?
E-fatura kullanan ve cirosu 10 milyon üzeri olan firmalar e-defter kullanmak zorundadırlar. E-defter, tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Kullanılan e-defterlerde arşivleme için her hangi bir maliyet bulunmamaktadır. e-Defter saklama işlemini ayda bir mali müşavir, muhasebeci ya da firma sahibi tarafından yapılır.  GİB tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak tutulan e-Defterler, kağıt baskıya dökülmeden kaydedilir, değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği garanti altına alınır. Bunu da gerçek kişiler için elektronik imza, firmalar yani tüzel kişiler için de mali mühür gibi uygulamalarla sağlar.


E-İmza - Kep Nedir ?

Elektronik imza, 5070 Sayılı Kanun uyarınca ıslak imza ile eşdeğer olan, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. Fakat e-imza ıslak imza gibi tek bir çeşit imza değil, harf, karakter ve sembollerden oluşan, tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal bir veridir. İmza atılan metine göre de farklılık gösterir. E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir. 
E-İmzayı kullanabilmek için gereken nitelikli elektronik sertifika sadece gerçek kişilere verilmektedir. Kurumlara tahsis edilmemektedir. Sadece kurumun imza yetkisine sahip kişiler kendi adlarına sağlamış oldukları e-İmzalarını kurumu temsilen yapacakları tüm işlemlerde rahatça kullanabilirler.

nlksoft İşinize İyi Gelecek !

Paylaş: